ตรวจสอบห้องสอบ สถิติการสมัครทั่วไป ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร
[ปิดคำแนะนำ
 
ประกาศ
   
 • มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบใหม่ในการรับสมัคร และขอยกเลิกเว็บนี้ ในการรับสมัครนักสึกษาใหม่ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป
[ปิดหน้าต่างนี้
จันทรเกษม

  ประกาศข่าวสารที่ควรทราบ
t ผู้สมัครกรุณาสมัคร หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนการชำระเงิน เพราะเมื่อท่านชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้
  พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ [ คลิกที่นี่ ] สำหรับผู้ที่ชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด จะมีสิทธิสอบในรอบถัดไป โดยไม่ต้องสมัครใหม่
การชำระเงินให้ชำระเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยชำระได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักฐานที่ท่านต้องนำมาใน วันสอบ
- บัตรประจำตัวสอบ ใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
- บัตรประชาชน, หลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงิน
- แต่งกายด้วยชุด นักเรียน นักศึกษา หรือชุดแต่งกายสุภาพ
- ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครย้อนหลังด้วยหัวข้อลิงค์ "ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร"
- สถานที่สอบระบบจะแจ้งในระหว่างที่ทำการสมัครหรือรายงานข้อมูลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบสถานที่สอบผ่านเว็บได้ ที่นี่ หรือจากบอร์ดหน้าอาคารตามที่ระบุในใบรายงานผลการสมัคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนการสมัคร โทร 02-9426900 ต้องการสอบถาม กรุณาต่อ

 • สอบถามข้อมูลด้าน วิชาการ หลักสูตร เนื้อหารายวิชา
  • คณะวิทยาศาสตร์ ต่อ 5006
  • คณะศึกษาศาสตร์ ต่อ 2005
  • คณะวิทยาการจัดการ ต่อ 4005
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อ 3003 , 3007, 3035 , 3057
  • คณะเกษตรและชีวภาพ ต่อ 6005
 • สอบถามข้อมูลด้าน คุณสมบัติ กำหนดการ เวลาเรียน การเทียบโอน หลักฐานการสมัคร ต่อ 7013-7017
 • สอบถามข้อมูลผ่านระบบ ip phone 6 เลขหมายอัตโนมัติ โทร 02-9425800 ต่อ 1212
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)